Yenilenebilir Enerjide Vergilendirme

Solar tesisi kurmak genelde bir işletme kurmak demektir. Lakin burda bir ayırım yapılması da gerekir. Solar fotovoltaik tesisleri bireysel veya kurumsal olabilirler. Her ikisinde de enerji üretildiği, ancak yenilenebilir elektrik enerjisi üretiminin, genel üretimden ve bundan elde edilecek kazancın vergilendirilmesinden ayrı tutulması tekonolojik ve yenilenebilir enerji yatırımı ve üretimi açısından önemlidir. Tesis bireysel ve kendi ihtiyacını karşılayacak kurumsal da dahi olsa, vergilendirmenin yapılandırılması gerekir. İleride kurulabilecek büyük tesisler de dahil, üretilebilinecek yenilenebilir enerji arttıkça, dengeli şekilde enerjide dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bu alanda bireysel ve kurumsal yatırımların artması, uzun vadeli istihdamı da beraberinde getireceğinden, önümüzde yapılacak çok iş var demektir. Aksi halde cok geç kaldığımız fotovoltaik yatırımlarını bir nesil daha geriye atmış olacağız.

Vergilendirme

Bireysel veya kurumsal yatırımcıların, maliyet hesapları yaparken, kazanç hesapları ve vergilendirme biçimlerini de göz önünde bulundurarak uzmanından bilgi almaları tavsiye edilir.