Genel

Fotovoltaj sisteminden elektrik enerjisi üretilmesi aynı zamanda çevre bilinciyle de beraber düşünülür. Her ne kadar fotovoltaj tesisinden elektrik enerjisi üretip, kendi ihtiyacınız için kullanabilseniz de, bu sistem bireysel amaçlı pahalıya gelir. Enerji depolama masraflarından kurtulmak ve teşvikten de faydalanabilmek için tüketim fazlalığının şebekeye verilmesi tavsiye edilir.
Fotovoltaj solar tesislerinin kurulmasında hazır maliyet tablosu olmadığı gibi, bina üsterinde çatıların yapısı, kullanılan mekaniğe vede statik hesaplarına, arazilerde ise başlı başına zemin etüdü önem arzeder.

Fiyat karşılaştırması

Fotovoltaj panellerinin arz ve talep ilişkisine dayalı fiyat düşüşü fazla gec kalsa da, son yılda önemli düşüşler kaydetmektedir. Tüketicinin talep artışı ve teknolojinin üretime önemli katkısı, hem hammadde fiyatlarını düşürmüş, hen de daha düşük maliyette üretilmesini sağlamıştır. 2006 yılında kWattp maliyeti yaklaşık 5000 Euro iken, 2011 yılında bu rakam 2500 Euroya, 2012 yılının ilk çeğreğinde 1500 Euroya düşmüştür. Ortalama bir evin günlük 8 kWatt enerjiye ihtiyaci olduğunu var sayarsak, 8x1500 = 12.000 Euro bireysel yatırım için yatırım teşviği olmadan pahalı gelmektedir.
Bunun yanı sıra bir otomobilin değerini 30.000 Euro ve masraflarıyla birlikte, 40.000 Euroyu buldugunu düşünürsek, karşılaştırmadaki maksat kolayca anlaşılır.

Fiyat karşılaştırmasında nelere dikkat etmeli

Fotovoltaj pv panel üretiminin %50 si Çinde gerçekleşmektedir. PV fotovoltaj panel üretimleri standartlaştığından dolayı üreticilerin aynı kaliteyi sunmaları gerekmektedir. Her ne kadar panel ve malzeme fiyatları esnek gibi görünse de, üreticilerin verdigi fiyatlar birbirlerine yakındır. Genelde fark eden sadece uzaklığa göre nakliyattır. Fiyatları adetleri belirlediğinden, mega Wattlık (MW) projelerde, panel kullanımı fazla olduğundan %1-2 lik indirim önemlidir. Şayet büyük projeler düsünülüyor ise, panel alımlarında çok hassas ve itinali davranılmalıdır. Özel indirimlerden kesinlikle kaçınılmalı, üreticilerin veya toptancıların secereleri ve referansları dikkatle incelenmelidir. Genelde panellerin ömürlerinin yaklaşık 25 yıl olduğu düşünülürse, seçimde ne kadar itinalı olunması önem kazanır. Birim fiyatların yanı sıra teknik değerlerin birbirleriyle mukayesesi de gerekmektedir. Panel seçimlerindeki faktörlerden, fiyat-kalite-dayanıklılık üçgeni bir ölçüdür.

Solar tesislerinin fiyatlandırılması

Fotovoltaj panel fiyatları üretimin artmasıyla önemli ölçüde düşmektedir. Her ne kadar bu düşüş bireysel ödenebilinecek makul seviyeler de olmasa dahi, talepden dolayı fiyat düşüşlerinin devam edeceği var sayılmaktadır. Panel fiyatlarında kullanılacak adet ve nakliyat belirleyici olduğundan, miktarın artması fiyatlarin düşmesi anlamına gelir. Adedine göre 2011 yılında Watt(pick) 1,75 US Dolardan 4,00 US Dolara kadar yükselmekteydi. Bu rakamlar 2012 baharından itibaren Watt(pick) 0,55 US Dolardan baslamaktadır.

Çatı solar tesis fiyatlandırmasında önemli birimler

-Proje
-Statik
-Paneller
-Mekanik aksamlar
-Kablo ve bağlantıları
-Invertör
-Ruhsat
-Montaj-işçilik
-Sigorta

Solar tarla proje fiyatlandırmasında önemli birimler

-Proje
-Statik
-Zemin etüdü
-Paneller
-Mekanik aksamlar
-Kablo ve bağlantıları
-Invertör
-Ruhsat
-Montaj-işçilik
-Güvenlik
-Sigorta