Güneş Enerjisi

En önemli enerji kaynağımız olan güneşten yeterli ölçüde yararlanamıyoruz. Dünyamızı ısıtan ve bize ışık gönderen güneş canlıların yaşam kaynağıdır. Sadece güneş ısısı ve ışınlarıyla canlıların yaşamlarını sürdürülebilmektedirler. Örneğin bitkilerde fotosentez, güneş ışınlarıyla oksijeni glikoza dönüştürür, hayvan ve insanlarda solunumu mümkün kılar.
Güneş içindeki sürekli fuzyon hareketliliği (yaklaşık 4.000.000°C) etrafına yaydığı elektromanjetik ışınlar yerküreye geldiğinde ozon tabasında süzülür, atmosferde oksijenin ısinmasina ve atom ve moleküllerin hareklenmesine fotonlaşmasına neden olur. Bu hareketlilik fotovoltaja gelen foton enerjinin temelini oluşturur.
Dünya üzerindeki ışının ana faktörü ekvatordan kutuplara(ekliptik) eksene 23,5° açı yapmasıyla güneşden gelen ışınların bu eğimin neresinde olduğu iklimlere neden olur ve atmosferdeki hareketlilik, gelen ışınların dağılımını belirler, ısınmaya etki yapar.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinden daha fazla faydanmak icin fotovoltaj tekniğini kullanmak, elektrik enerjisi sağlayacaktır.
Ihtiyacımız olan enerjiyi düşük maliyetli üretebilmek için de araştırma ve geliştirmenin artması, buna mukabil, hali hazırda yaklaşık 250 Watt olan 90x100cm lik modüllerin 1000 Watt lık elektrik enerjisi verebilmesi demektir. Bunun yanı sıra üretimdeki maliyetlerin düşmesi için de kullanımın artması gerekmektedir. Fazla modül, fazla elektrik enerjisi! Gerçi son yıllarda teknolojik gelişmeler, ivmenin yakın zamanda yukarıda belirtilen değerlere varacağını gösteriyor. Her ne kadar da ibre atılımın ileri düzeylerde olduğunu gösterse de, daha çok işimizin olduğu malum. Bu gidişle fotovoltaj tekniğinde çok seyler değişecektir.