Kredi

Kurumsal ve bireysel olarak ikiye ayrılan yatırım tarzı, tesislerin büyüklüklerine göre farklılıklar ihtiva eder. Her tesis üretiminden dolayı getirdisine göre şekillenir. Elektrik enerjisi ve sıcak su üretiminde teknik, projelendirme ve fiyat farkları, getirilerine göre kredilerde sınıflandırılırlar.